Blog

 Portal de Transparencia

Imprimir admin15gdr - 09-Febreiro-2024 - 13:50:32 

Portal de TransparenciaCon este sitio web, dase cumprimento do que establece o artículo 63 da Lei 9/2017, de Contratos do sector Público, para garantir a transparencia e o acceso público á actividade contractual dun xeito claro, á cal o GDR está sometido como Poder Adxudicatario Non Administración Pública (PANAP).

A través da plataforma de contratación www.contratosdegalicia.gal pódese acceder á toda a información sobre os procesos administrativos de contratación do GDR 12 Carballiño-Ribeiro.
GDR12 Asociación Carballiño-Ribeiro
Centro Cívico, 1° andar. 32420 Leiro | Tel. 988 48 84 51 | info.gdr12@gmail.com

##